Wat we graag willen bereiken met gepersonaliseerd leren is dat leerlingen eigenaarschap nemen over hun leerproces. Wat leerlingen daarvoor nodig hebben is intrinsieke motivatie. Leren omdat je iets graag wil weten of omdat je ergens beter in wilt worden in plaats van leren voor een beloning. Om intrinsiek gemotiveerd te raken moet een leermoment aan de basisbehoefte van autonomie, relatie en competentie voldoen.

Kortom een leerling moet het gevoel hebben invloed te hebben op het leren: keuzes kunnen maken en het gevoel hebben dat het leerdoel binnen het bereik ligt. Dit vraagt een groeimindset. Dat zij er geloof in hebben, dat zij iets nieuws kunnen leren, dat inzet en doorzetten bij leren hoort. Het leerproces is daarbij belangrijker dan het resultaat.

Van het onderwijs vraagt dat om leerlingen inzicht te geven wat leerlingen al kunnen en wat er nog te leren valt. Het vraagt ook om keuzes aan de leerlingen aan te bieden op het moment dat zij deze keuzes aankunnen en ook kunnen maken vanuit deze groeimindset. Op mijn school starten we een pilot met een eigenaarschap rubric. Wanneer je meer verantwoordelijkheid toont, krijg je meer keuze vrijheid. Ik ben benieuwd of dit leidt tot grotere intrinsieke motivatie of dat deze vrijheid als een beloning wordt ervaren. hashtag#eigenaarschap

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *