Trainingen

Voorbeelden van situaties waar ik een training op maat voor kan maken:

Een school ziet dat leerlingen niet voldoende gemotiveerd zijn en wil graag het eigenaarschap van leerlingen vergroten.

Er zijn op een school al een aantal initiatieven met bijvoorbeeld formatief evalueren of kindgesprekken, maar een eenduidige aanpak ontbreekt nog of nog niet iedereen is overtuigd van het nut ervan.

Als school ben je al actief bezig om het eigenaarschap van de leerlingen te vergroten. Er zijn al een aantal initiatieven bedacht, maar deze leveren nog niet het gewenste resultaat